ZA AKCIONARE

PDF DOKUMENT

OSNIVAČKI AKT RAPID AD

Otvori PDF »

PDF DOKUMENT

STATUT RAPID AD

Otvori PDF »

PDF DOKUMENT

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE RAPID AD

Otvori PDF »


PDF DOKUMENT

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA RAPID AD

Otvori PDF »

PDF DOKUMENT

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA RAPID AD

Otvori PDF »

PDF DOKUMENT

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA

Otvori PDF »


 

2020
2019
2018