ZA AKCIONARE

 

OSNIVAČKI AKT RAPID AD

Otvori PDF »

STATUT RAPID AD

Otvori PDF »

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE RAPID AD

Otvori PDF »


POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA RAPID AD

Otvori PDF »

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA RAPID AD

Otvori PDF »

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA

Otvori PDF »


 

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018